Các Khoa, Phòng, Ban và Đơn vị thuộc và trực thuộc Trường họp giao ban tháng 11

Xem file đính kèm

Download đính kèm (Hop-giao-ban-thang-11.pdf)

     Chiều ngày 04/11/2022 Tại văn phòng trường Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức cuộc họp giao ban tháng 11 thường niên tại cuộc họp Các Khoa, Đơn vị đều nhất trí với các nội dung nêu ra trong cuộc họp.

 

about-star
about-star