Chiều ngày 07/10/2022 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức cuộc họp giao ban tháng 9. Cuộc họp do PGS.TS Nguyễn Quốc Trung- Hiệu trưởng nhà trường chủ trì và đại diện các Phòng, Ban, các Khoa, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

Cuộc họp giao ban diễn ra với các nội dung sau:

- Các Khoa, Đơn vị báo cáo tình hình hoạt động của Khoa và Đơn vị tháng 09. Đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị trong hoạt động của Khoa và Đơn vị trong tháng 10 tới.

- Thực hiện và giám sát thanh tra các lớp học tại các Khoa, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh và xây dựng kế hoạch khai giảng năm học 2022-2023.

 

Các Khoa, Đơn vị đều nhất trí với các nội dung nêu ra trong cuộc họp, cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày. 

about-star
about-star