Họp Chi ủy mở rộng và kiểm điểm xếp loại Đảng viên năm 2021

     Vào lúc 15h30 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2021, Chi ủy Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức Họp chi ủy mở rộng và kiểm điểm xếp loại Đảng viên năm 2021.


     Chủ trì cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Hiệp - Bí thư Chi ủy, Đến dự cuộc họp có PGS.TS Nguyễn Quốc Trung - Hiệu Trưởng Nhà trường và các đồng chí là Đảng viên đang sinh hoạt trong Chi ủy và các quần chúng ưu tú.

 

 

     Tại buổi họp, đồng chí Phạm Văn Hiệp đã khái quát tình hình của Nhà trường và tổng kết hoạt động của Chi ủy năm 2021; Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước đến toàn thể Chi ủy thực hiện Chỉ thị, chỉ đạo và chấp hành nghiêm túc công tác phòng và chống dịch bệnh COVID-19.

     Chi ủy đã thống nhất giới thiệu 6 đồng chí là quần chúng ưu tú: Phạm Thúy Hà, Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Tuyến, Đặng Đình Việt đã trải qua quá trình theo dõi, thử thách của Chi ủy và chuẩn bị thủ tục kết nạp vào Đảng. Bên cạnh đó chi ủy Trường cũng đặt ra mục tiêu năm tới sẽ gia tăng số lượng sinh viên, đoàn viên kết nạp Đảng viên


     Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiệp, yêu cầu Đảng viên trong Chi ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm các chủ trương của Trung ương, Địa phương, về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

about-star