Chiến lược đầu tư và phát triển của Trường đại học Quốc tế Bắc Hà tại Hội nghị nhà đầu năm 2022

Ngày 26/4/2023, tại số 84 Phố Duy Tân, Phương Dịch vọng hậu, quận Cầu Giấy đã Trường đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư xúc tiến để tìm ra nhà đầu tư chiến lược phát triển Nhà trường.

 

Hình ảnh các thành viên trong hội nghị thảo luận

 

 

Hội nghị có sự tham gia của các Cổ đông, Đại diện Hội đồng trường, Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện các khách mời thuộc các đơn vị cấp 2, cùng đại diện các nhà đầu tư chiến lược thuộc tập đoàn Intracom và tập đoàn Singafore.

 

Tại Hội nghị nhà đầu tư cũng đã được nắm được tình hình của Nhà trường thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban giám hiệu; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Nhà đầu tư, Báo cáo tổng kết tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của nhà trường.

 

 

Ông Nguyễn Thanh Việt – Chủ tịch tập đoàn Intracom phát biểu “ Intracom là một tập đoàn đa lĩnh vực, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Y tế, bất động sản, thủy điện, xây dựng… và muốn vươn xa hơn đến các lĩnh vực khác nhất là về giáo dục. Vì vậy tập đoàn rất mong được hợp tác với Nhà trường, xây dựng phương án dài hạn để đẩy mạnh việc phát triển Nhà trường, xây dựng Nhà trường theo đúng phương châm quốc tế hợp tác trong và ngoài nước. Nếu cùng nhau hợp tác, chúng tôi đáp ứng cớ sở vật chất có thể đào tạo trên 20.000 sinh viên/năm.

 

 

Bà Nguyễn Diệu Hồng – Đại diện cho Nhóm đầu tư tập đoàn Singafore phát biểu: “ Nhóm đầu tư của chúng tôi quan tâm đến tất cả các mặt, đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Gần đây, chúng tôi quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, nhất là giáo dục chất lượng cao, đào tạo liên cấp, đa lĩnh vực. Tập đoàn mong muốn trong thời gian sớm nhất, trường Đại học Quốc tế Bắc Hà và chúng tôi có thể thống nhất và đi đến hướng đi chung”

 

Tiếp thu và ghi nhận sự thiện chí mong muốn hợp tác của nhà đầu tư chiến lược. Đại diện Nhà đầu tư và các Cổ đông sẽ nghiên cứu để đưa ra các phương án kế hoạch hợp tác cụ thể trong để đưa Nhà trường có bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

about-star
about-star