Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức họp Hội nghị nhà đầu tư thường niên năm 2022

Thực hiện theo quy định điều lệ của trường Đại học. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Ngày 26/04/2023, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức Hội nghị nhà đầu tư năm 2022.

 

Hình ảnh toàn thể hội nghị

 

Tới dự hội nghị có các Cổ đông, Đại diện Hội đồng trường, đại diện Ban giám hiệu, và khách mời thuộc các Khoa, đơn vị cấp 2, cùng các nhà đầu tư chiến lược của Nhà trường.

 

ThS. Nguyễn Minh Huyên – Phó hiệu trưởng đọc báo cáo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban giám hiệu

 

Bà Phạm Thị Kim Tân – Chánh văn trường, đại diện Ban kiểm soát  đọc báo cáo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

 

Bà Phạm Thúy Hà– Trưởng Phòng Tài chính -kế toán, đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo tổng kết tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của nhà trường.

 

Hội nghị nhận thấy trong năm đã chịu sự chuyển mình giữa nền kinh tế, nhưng Ban Giám hiệu cùng đội ngũ giảng viên, nhân viên và sinh viên nỗ lực  đảm bảo hoàn thành các chương trình đào, đồng thời duy trì ổn định các hoạt động thường xuyên của Nhà trường. Cùng với đó Hội nghị cũng lắng nghe, có ý kiến thảo luận và thông qua các báo cáo tình hình hoạt động của Nhà đầu tư, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

 

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đại diện Hội đồng trường, Đại diện Ban giám hiệu, và khách mời. Các ý kiến tập trung xoay quanh vấn đề xây dựng cấp phép cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo và hoạt động truyền thông – phát triển thương hiệu của nhà trường. Cũng như chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng gắn lý thuyết với thực tiễn, “gắn nhà trường với doanh nghiệp” và hướng mục tiêu đào tạo với khả năng cơ hội việc làm, thăng tiến cho sinh viên sau tốt nghiệp; tập trung công tác tuyển sinh năm 2023; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; hợp tác quốc tế trong bối cảnh có sự cạnh tranh ngày cao trong lĩnh vực giáo dục đại học.

 

 

Tại Hội nghị Ông Phạm văn Hiệp – Đại diện nhà đầu tư ghi nhận các ý kiến và đóng góp của các cổ đông và đại biểu tham dự Hội nghị và nhận trách nhiệm sẽ hoàn hành các công việc đang tồn đọng trong năm 2023.

 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc khẩn trương ông Phạm Văn Hiệp đại diện Nhà đầu tư kết luận hội nghị như sau:

1. Cam kết đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông sáng lập của Nhà trường, đứng ra tìm các đối tác chuyển nhượng cổ phần với giá trị bảo đảm gấp 3 (ba) lần mệnh giá.

2. Huy động các nguồn vốn từ các Nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, các cổ đông của trường Đại học Quốc tế Bắc Hà;

3. Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư lần 02;

4. Xin cấp phép xây dựng công trình trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

5. Xin cấp phép Phòng cháy chữa cháy.

 

 

Sau quá trình làm việc khẩn trương và nghiêm túc Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng- Thư ký cuộc họp lên đọc và thông qua biên bản cuộc họp trước hội nghị và Biên bản và Nghị quyết sẽ được Nhà trường gửi đến Nhà đầu tư, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và các Đại biểu tham dự theo thời gian quy định.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

about-star
about-star