Hội nghị - Hội thảo

Tác giả: ĐH Quốc tế Bắc Hà

 

Các hội nghị, hội thảo do Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức trong thời gian vừa qua

• The 6th International Conference on Information Technology and Applications (ICITA 2009) từ 9-12 tháng 11 năm 2009 do Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà làm chủ nhà.
• Internet access for rural areas of Vietnam using WiMAX technology via television broadcasting infrastructure, do Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà và Hiệp hội Truyền thông IEEE Việt Nam (IEEE Comsoc Vietnam Chapter) đồng tổ chức ngày 7/3/2010.
• Hội thảo Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Nguyên nhân và tác động do Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức ngày 6/10/2009.
about-star