Thành lập hội đồng xét và đánh giá tốt nghiệp cho sinh viên K12

Ngày 07 tháng 5 năm 2021 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà ra quyết định thành lập hội đồng xét và đánh giá tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 12.

Danh sách thành viên Hội đồng xét tốt nghiệp:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

PGS.TS Nguyễn Quốc Trung

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Phạm Thị Kim Tân

Chánh Văn phòng

Phó Chủ tịch

3

CN Phạm Thúy Hà

Phó Phòng Đào tạo và CTSV

Thư ký

4

ThS Đào Quốc Tiến

Trưởng Ban thanh tra và Giám sát

Ủy viên

5

CN Nguyễn Thị Huyền

Phó Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Ủy viên

6

CN Nguyễn Thị Hằng

Phòng Đào tạo và CTSV

Ủy viên

7

CN Đặng Đình Việt

Phòng Lưu trữ và Truyền thông

Ủy viên

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP: XEM TẠI ĐÂY

 

about-star
about-star