Hội đồng Trường

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ

1. PGS. TS. Trần thị Tâm Đan - Chủ tịch Hội đồng Trường

2. Ngô Đình Loan - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

3. PGS. TS. Nguyễn Quốc Trung - Hiệu trưởng

4. Ths. Phạm Văn Hiệp - Phó Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ

5. Ths. Nguyễn Minh Huyên - Phó Hiệu trưởng

6. Phạm Thị Kim Tân - Chánh Văn phòng

7. Phạm Thúy Hà - Phó phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

8. Nguyễn Thị Huyền - Phó phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

9. Đào Quốc Tiến - Trưởng Ban Thanh tra và Giám sát

10. TS. Nguyễn Đình Nam - Trưởng phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

11. Nguyễn Thị Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ tin học BHIU, Thư ký

12. Đặng Đình Việt - Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Lưu Trữ và Truyền thông

13. Ths. Lê Thanh Trường - Phó khoa Xây dựng

14. Ths. Vũ Thị Ngọc Anh - Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin

15. Hoàng Thị Tuyến - Ủy viên Công đoàn Trường

16. GS. TSKH. Phan Anh - Đại diện nhà khoa học

17. Nguyễn Minh Cường - Giám đốc Công ty Jakma

18. Ngô Tùng Lâm - Đại diện cựu sinh viên

19. Trần Hữu Thiện - Đại diện sinh viên