Giới thiệu chung

Giới thiệu chung:  

     Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh là khoa được thành lập trên cơ sở hợp nhất các khoa Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán. Khoa Kinh tế là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường, luôn mang trong mình một sứ mệnh phát triển tri thức về kinh tế và quản lý vì một xã hội tốt đẹp hơn.Tính đến nay có khoảng 1000 sinh viên đã tốt nghiệp.

     Trong suốt lịch sử hình thành, Khoa đã phát triển được mô hình một tập thể sáng tạo, tự chủ và liên tục phát triển bền vững trên 3 nguyên tắc hay 3 trụ cột là: Chính trực (Integrity), Đa dạng (Diversity), Tôn trọng (Respect).

 

Chất lượng đảm bảo:

     Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh có một đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên môn một cách bài bản, với 1 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ, cùng 15 Thạc sĩ. Giảng viên của Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học hàn lâm và ứng dụng chính sách, từ nghiên cứu hành vi kinh tế của con người đến các chính sách phát triển kinh tế xã hội địa phương; các chính sách lao động và việc làm; nghiên cứu thể chế và chính sách nông nghiệp, và các khía cạnh kinh tế học môi trường và hiện tượng biến đổi khí hậu. Môi trường học tích cực Học tập ở khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, sinh viên được trải nghiệm chương trình học tập và tham quan thực tế. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đã tạo nên một môi trường học tập tích cực, mang tính thực tiễn cao. Các sinh viên sau tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các lĩnh vực đa dạng, dễ dàng thích nghi với thị trường lao động năng động.

 

Mạng lưới cựu học viên rộng khắp:

     Các chương trình học tại khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã thu hút nhiều sinh viên ưu tú, nhiều người trong số đó hiện đang là các nhà quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp. Bất cứ sinh viên nào tham gia các chương trình học tại khoa đều được tham gia vào mạng lưới cựu học viên và hưởng những lợi ích mà cựu học viên đem lại.

     

     Ở bậc đại học, Khoa Kinh tế có 3 khối ngành đào tạo. Các chuyên ngành đều mang tính thực tiễn và ứng dụng cao và các sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các lĩnh vực đa dạng, dễ dàng thích nghi với thị trường lao động năng động.

 

MÃ NGÀNH KHỐI NGÀNH CHUYÊN NGÀNH
7340101 Quản trị Kinh doanh Quản trị Doanh nghiệp
Quản trị Dự án và Thương mại
Quản trị Du lịch và Khách sạn
Quản trị Tài chính
7340201 Tài chính - Ngân hàng Tài chính Doanh nghiệp
Tài chính Ngân hàng
Tài chính công
7340301 Kế toán Kế toán Doanh nghiệp

Sứ mệnh:
Khoa Kinh tế có sứ mạng phát triển tri thức về kinh tế và quản lý vì một xã hội tốt đẹp hơn.

 

Tầm nhìn (đến năm 2030):
Khoa Kinh tế là nơi phát triển tư duy khoa học về kinh tế và quản lý hàng đầu khu vực và là nơi đào tạo nguồn nhân lực quan trọng đóng góp cho phát triển kinh tế Việt Nam. 

 

Giá trị:
Chính trực (Integrity), Đa dạng (Diversity), Tôn trọng (Respect)

about-star