Giới thiệu chung

Giới thiệu chung:

     Khoa Điện tử được thành lập ngày 13 tháng 12 năm 2007 . Trải qua các giai đoạn phát triển với nhiều khó khăn, thử thách, Khoa đã sớm khẳng định được vị thế là một địa chỉ có uy tín về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử  trong cả nước, đang vững bước hội nhập với khu vực và thế giới. Khoa Điện tử là một trong những ngành đào tạo đại học được Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà lựa chọn đầu tư chiến lược để phát triển đạt trình độ Quốc tế.

 

Các chuyên ngành đang được đào tạo tại khoa:

Khối ngành

Chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Điện tử Công nghiệp và dân dụng

7520207

A04, B00, C00, D(*)

Điện tử Điện lạnh

Điện tử Tự động hóa

Điện tử Năng lượng tái tạo

Điện tử Nông, Lâm nghiệp

Điện tử Điện công nghiệp
Điện tử Điện hóa
Điện tử Truyền thông số
Điện tử Ô tô

Tầm nhìn:

     Phát triển Khoa theo định hướng nghiên cứu ứng dụng có trình độ ngang tầm với các đơn vị đào tạo trong nước và quốc tế. Tạo môi trường học tập và nghiên cứu khoa học năng động, hiện đại thu hút được sự hợp tác của các doanh nghiệp lớn, các nhà khoa học đầu ngành.

 

Sứ mệnh:

     Trở thành nơi Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành Điện tử Công nghiệp và dân dụng, Điện tử điện lạnh, Điện tử Tự động hóa, Điện tử nặng lượng tái tạo, Điện tử Nông, Lâm nghiệp, Điện tử Điện công nghiệp, Điện tử điện hóa, Điện tử truyền thông số, Điện tử Ô tô nhằm chất lượng cao theo hướng ứng dụng thực tế. Sinh viên ra trường đáp ứng được tốt các yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp. Nghiên cứu, chuyển giao các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vữ Điện tử viễn thông cho xã hội.

 

Triết lý đào tạo:

     Đào tạo tiên tiến và thiết thực, mà cốt lõi của quá trình này là kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, giữa lý thuyết và thực hành.

about-star