Giảng đường dạy học

Một số hình ảnh về giảng đường và các phòng học của trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà

 

 

 

about-star