Nghiên cứu, chế tạo điều hòa không dàn nóng, lắp đặt phòng hở