Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường đại học Quốc tế Bắc Hà lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 – 2024

Sáng ngày 18/05/2022, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022- 2024 đã được tổ chức tại Giảng đường Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện các phòng ban, các lãnh đạo Khoa của Nhà trường.

 

Hình ảnh toàn cảnh Đại hội)

 

Trong giai đoạn 2019 – 2021, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã triển khai thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra đồng thời bám sát các chủ trương, định hướng của huyện đoàn Tiên Du, của Chi ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, tiếp tục khẳng định được vai trò chính trị của Đoàn Thanh niên trường, thể hiện được tính sáng tạo, tinh thần xung kích thông qua các phong trào hành động cách mạng

Để ghi nhận những thành tích của Đoàn trường trong nhiệm kì vừa qua. Thành đoàn đã quyết định trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong nhiệm kì 2019- 2021.

 

(Hình ảnh Đồng chí Đào Quốc Tiến – Trưởng ban thanh tra và Giám sát trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc)

 

Đại hội đã lắng nghe Báo cáo kết quả nhiệm kì vừa qua và kiểm điểm của BCH khóa VII: trong nhiệm kì vừa qua, BCH Đoàn trường luôn đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, hoàn thành nhiệm vụ được BGH nhà trường và huyện Đoàn giao cho mặc dù vẫn còn nhiều tồn tại. Trong đó hai khó khăn lớn nhất chính là do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên đoàn viên, thanh niên còn chưa sắp xếp cân đối được giữa việc học tập và hoạt động. BCH nhiệm kì VII đã nghiêm túc thừa nhận những hạn chế trong nhiệm kì và đưa ra bài học kinh nghiệm để có thể đưa công tác Đoàn trường ngày có những bước phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội và quy chế của Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn tường Đại học Quốc tế Bắc Hà.

 

(Hình ảnh Đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Phó Bí thư BCH thông qua chương trình, quy chế Đại hội)

 

Sau đó, Đồng chí Đặng Đình Việt  đã trình bày tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Đại học Quốc tế Bắc Hà nhiệm kì 2019 – 2021; với nhiệm kì 2022 – 2024 mục tiêu Đoàn trường đề ra là nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và của Nhà trường; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật và năng lực hội nhập của đoàn viên, thanh niên; đa dạng hóa loại hình tập hợp thanh niên; đưa hoạt động Đoàn đi vào hoạt động chiều sâu, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng, thiết thực của Đoàn viên, Thanh niên; gắn kết chặt chẽ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên với quá trình đổi mới và chiến lược phát triển Nhà trường. Vì thế, Đoàn trường đã đề ra các phương hướng và nhiệm vụ rõ ràng để hoàn thành mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

 

(Hình ảnh Đồng chí Đặng Đình Việt – Bí Thư BCH)

 

Sau khoảng thời gian kiểm phiếu, làm việc nghiêm túc, đồng chí Vũ Minh Huy đã báo cáo Đại hội Biên bản kiểm phiếu. BCH khóa VIII ra mắt Đại hội gồm 10 đồng chí là đại diện cho các khối đào tạo của Đại học Quốc tế Bắc Hà

 

(Đồng chí Đào Quốc Tiến –tặng hoa cho 10 đồng chí Ban chấp hành khóa mới)

 

Sau quá trình làm việc khẩn trương, hiệu quả, Đại hội Đoàn trường khóa VIII nhiệm kì 2022 – 2024 Đại học Quốc tế Bắc Hà đã thành công tốt đẹp.

 

 

 
about-star
about-star