Dự án sản xuất 4G LTE - A

Xem file đính kèm (DU AN 4G LTE_A .pptx)

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - Trường đại học quốc tế Bắc Hà

Các công việc đang trong quá trình triển khai và hoàn thiện

Dự án nghiên cứu chế tạo thử nghệm eNodeB 4G công nghệ LTE _A loại Pico cell

Mục tiêu chế tạo của dự án:

- Công nghệ: LTE-Advanced

- Mô hình: Pico cell

- Thiết kế và chế tạo thiết bị eNodeB vi tế bào tương thích với các tiêu chuẩn LTE Advanced, Release 10, theo chuẩn của 3GPP và ITU-R.

- Thời gian thực hiện dự án: 2 năm

Chỉ tiêu kỹ thuật:

Tương thích với của LTE Advanced, Release 10 của 3GPP và ITU-R.

- Băng thông: Tới 60 MHz

- Tổng hợp tần số sóng mang: Tổng hợp 3 sóng mang để hỗ trợ băng thông tới 6 MHz

- Cấu hình MIMO: MIMO 4x4

- Số lượng sector: 3 sectors

- Duplexing: FDD

- Dải tần hoạt động: 2100 MHz – 2700 MHz: 3 băng 20-MHz

                   700 – 900 MHz: 2 băng 20-MHz

- Tốc độ dữ liệu tối đa cho đường xuống và đường lên: Đường xuống (DL): 512 Gbps

                                                                            Đường lên (UL): 320 Mbps

- Số lượng người sử dụng VoIP đồng thời: 40 người/sector/MHz

- Công suất phát tối đa trên một ăng ten cho đường xuống: Micro Cell: 38 dBm

- Độ nhạy máy thu đối với các kênh điều khiển và dữ liệu: Kênh điều khiển: -117 dBm

                                                                                Kênh dữ liệu: -108 dBm

- Khoảng cách lớn nhất đối với các kênh điều khiển và dữ liệu: Kênh điều khiển: ≤ 1,6 km (Micro Cell)

                                                                                                     Kênh dữ liệu: ≤ 1,3 km  (Micro Cell)

- Hiệu suất phổ tần: Đường xuống (DL): 30 bps/Hz

                   Đường lên (UL): 15 bps/Hz 
- Độ trễ đối với phía điều khiển và phía người sử dụng : Phía điều khiển:  < 50 ms
                                                                             Phía người sử dụng: < 5 ms

 

Kiến trúc hệ thống:

Máy thu phát RF được chế tạo với cấu hình MIMO 4x4

Khối băng gốc bao gồm 2 khối chính:

Khối băng gốc (Baseband hay BB)

Khối điều khiển (CNT), bao gồm lớp ứng dụng (APL).

Sơ đồ tổ chức mạng 4G Công nghệ LTE-A

Hệ thống mô phỏng NIMO 4x4

 Nghiên cứu, tìm hiểu kiến trúc máy thu, phát RF cho một ăng ten

Phân tích kiến trúc máy thu, phát RF cho một ăng ten

Nghiên cứu, phân tích đặc tuyến tần số và hệ số khuếch đại máy thu, phát RF

Nghiên cứu , thiết kế mạch MMIC:

- Xây dựng mô phỏng các luồng tín hiệu như:

+ Tín hiệu tham chiếu (Reference Signal)

+ Tín hiệu đồng bộ sơ cấp (Primary Synchronization Signal)

+ Tín hiệu đồng bộ thứ cấp (Secondary Synchronization Signal)

- Xây dựng mô phỏng một số kênh truyền như:

+ Kênh quảng bá vật lý (PBCH)

+ Kênh chia sẻ đường xuống vật lý (PDSCH)

+ Kênh chỉ thị định dạng điều khiển vật lý (PCFICH)

+ Kênh chỉ thị H-ARQ vật lý (PHICH)

Mô phỏng kênh PBCH

So sánh tính năng kỹ thuật, giá bán (dự kiến) của sản phẩm so với sản phẩm cùng loại trên thế giới

 

about-star