• Sinh viên chính quy k15 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tham gia hội thi chiến sỹ khỏe

  • Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  • Hình ảnh giảng viên, sinh viên Khoa Xây dựng tại buổi lễ khai giảng năm học 2022- 2023

  • Giảng viên, sinh viên Khoa Điện tử viễn thông tại buổi lễ khai giảng năm học 2022- 2023

  • Hình ảnh Khoa Công nghệ thông tin tại buổi lễ khai giảng năm học 2022-2023

  • Hình ảnh giảng viên, sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tham dự buổi lễ khai giảng năm 2022-2023

  • Hình ảnh Ban giám hiệu tại buổi lễ Khai giảng năm học 2022-2023

  • Lễ Khai giảng giảng năm học 2022-2023

  • Kế hoạch tổ chức cuộc thi Sáng tạo Video trên nền tảng TikTok "Tri ân Người lái đò"

  • Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân là sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022