• Thông báo rà soát ký lại hợp đồng lao động đối với cán bộ, nhân viên, giảng viên Trường ĐHQT Bắc Hà

  • Lễ bế giảng chương trình Giáo dục Quốc phòng cho Sinh viên khóa 16 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

  • Kế hoạch hoạt động Câu lạc bộ Thương mại điện tử

  • Khai giảng khóa học Giáo dục Quốc phòng - An Ninh cho sinh viên Khóa 16 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

  • Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức lễ Khai giảng chào mừng tân Sinh viên khóa 17 năm 2023-2024

  • Tuần lễ sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khóa năm học 2023 - 2024

  • Công bố kết quả cuộc thi Tìm hiểu về luật an toàn giao thông

  • Kế hoạch tổ chức tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khóa năm học 2023-2024

  • Chào mừng tân Sinh viên Khóa 17 tựu trường

  • Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho Sinh viên khóa 14 Ngành Kế toán, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Xây dựng