• Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà mở rộng liên kết đào tạo và giao lưu văn hóa với Đoàn sở Nguồn nhân lực và an ninh xã hội khu tự trị dân tộc Quảng Tây

  • Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin

  • Thông báo hệ thống bộ máy và kiện toàn nhân sự của Viện/Trung tâm/Đơn vị cấp 2

  • Thông báo đăng ký tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 4

  • Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 cho Sinh viên khóa 15

  • Lễ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho Đảng viên trong Chi ủy Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

  • Chi ủy Trường Đại Quốc tế Bắc Hà tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

  • Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 cho Sinh viên khóa 15

  • Thông báo xây dựng kế hoạch cử đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, giảng viên

  • Trải nghiệm thực tế của Sinh viên Quản trị Kinh doanh tại Cảng ICD Mỹ Đình