Văn bản chỉ đạo, điều hành

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
83/CV/BGH-ĐHQTBH Công văn nộp báo cáo kết quả tuyển sinh và tài chính lần 02 01/12/2021 Tải xuống
66/CV/BGH-ĐHQTBH Công văn nộp báo cáo kết quả tuyển sinh và tài chính 04/11/2021 Tải xuống
  Thông báo tuyển sinh 25/05/2021 Tải xuống
01-31/CV/HGUM-ĐHQTBH Công văn phối hợp triển khai chương trình tư vấn hướng nghiệp và đồng hành cùng chương trình "Hạc giấy ước mơ" gửi 31 tỉnh đoàn (mẫu) 24/05/2021 Tải xuống
about-star